‘Zon op je Pad’ - Theater Kostelijk 

 

In ‘Zon op je Pad’ van Theater Kostelijk nemen de spelers u mee in hun verhalen, in hun leven. Zij laten u zien wat voor hen het meest belangrijk is geweest. ‘Zon op je Pad’ is een afwisselende voorstelling met korte fragmenten en muzikale intermezzo’s. 

 

Zie hem staan 

De reiziger 

Met een tas vol avonturen, 

Ontmoetingen, ervaringen, 

Met maar één doel: 

Er mogen zijn, 

In alle vrijheid en ruimte. 

 

Deze introductietekst van de voorstelling ‘Zon op je pad’ geeft een goede karakterisering van wat er in de voorstelling gebeurt. Het leven als een reis waarin van alles gebeurt, waarin goede en slechte ervaringen elkaar afwisselen. Een reis waarin mensen zoeken naar contact, aansluiting en verbinding …. de ene keer succesvol, een andere keer tevergeefs. 

 

Een reis die onmiskenbaar zijn sporen nalaat, bij ieder mens op een eigen wijze, en die het waard is ondernomen te worden. Een reis die wat ons betreft uitmondt in vele kostelijke optredens. 

 

De voorstelling ontwikkelt zich continu. Steeds nieuwe elementen, steeds nieuwe accenten. De kernpunten van ‘Zon op je pad’ blijven echter ongemoeid: het zoeken naar contact, aansluiting en verbinding …. de ene keer succesvol, een andere keer tevergeefs. Waarbij overlevingskracht en plezier centraal staan. 

 

Theater Kostelijk is een initiatief van Volksbond/Streetcornerwork. Dit is een hulpverleningsorganisatie die werkt met mensen die door tal van problemen kort of langdurig hulp nodig hebben om hun leven op orde te krijgen. Via onder andere opvang, begeleid wonen, ambulante hulp en dagbesteding. 

 

Duur: ongeveer 50 minuten, gevolgd door gelegenheid tot (informeel) napraten. 

 

Regie: Esther van Marrewijk 

 

Informatie: www.theaterkostelijk.nl  

Contact: info@theaterkostelijk.nl