Helmert Woudenberg in het Betty Asfalt Complex de voor-première van zijn nieuwe solo: 

 

VAN HUIS UIT 

Twee verhalen van opgroeiende jongemannen. Op verschillende locaties en verschillende tijden. Het ene speelt op het Duitse platteland nog voor de Eerste Wereldoorlog. Het tweede in Amsterdam in de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam tijdens de Duitse Bezetting. De jongemannen zijn elkaars tegenpolen. De verhalen tonen aan hoe je voor de rest van je leven getekend wordt door de spanningen binnen het gezin waarin je opgroeit Overeenkomsten zijn dat beide jongens hun moeder vereren en te maken krijgen met het wel of niet Joods-zijn.